Textos legals i Política de privacitat

Informació general del Controlplaysports.com

Controlplaysports.com (https://www.controlplaysports.com) és un domini de CONTROL PLAY SPORTS S.L. amb C.I.F. B-65565228 i domicili al Carrer de Barcelona nº 100 de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), 08620, tel. 93 010 21 91 i adreça electrònica info@controlplaysports.com. Mitjançant el domini Controlplaysports.com, l’empresa gestiona el seu portal web, sense perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web Controlplaysports.com.

Accés dels usuaris

L’accés i/o ús dels portals de Control Play Sports atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les condicions d’accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les citades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que resultin d’aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal Controlplaysports.com sota criteris de bona fe.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat de Control Play Sports els drets de propietat intel·lectual i industrial del portal Controlplaysports.com, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web.

Sempre que se citi informació de Controlplaysports.com a altres pàgines web hi haurà d’haver com a mínim, un enllaç cap a la portada de https://www.controlplaysports.com.

Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

  • La presentació d’una pàgina del portal Controlplaysports.com o qualsevol contingut d’aquesta pàgina en una finestra que no pertany a Controlplaysports.com per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, inline linking, etc.
  • Una extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a Controlplaysports.com conforme a les disposicions vigents.
  • L’ús comercial dels continguts del lloc web Controlplaysports.com.
  • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de Control Play Sports, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.
  • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Control Play Sports, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
  • L’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

Protecció de dades de caràcter personal

I – Dades recollides a través de formularis

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/99, del 13 de desembre de 1999, sobre Protecció de dades de caràcter personal, CONTROL PLAY SPORTS i el seu lloc web https://www.controlplaysports.com compleixen la legislació vigent respecte a la protecció de dades personals i de contacte dels seus subscriptors/es i els manté en la més estricta confidencialitat. En concordança amb la normativa actualment vigent en matèria de protecció de dades (LOPD), així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), l’usuari/a accepta que les dades aportades per mitjà d’aquesta pàgina web siguin incorporades a fitxers titularitat de CONTROL PLAY SPORTS, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats. Els clients/es i/o usuaris/es de https://www.controlplaysports.com poden, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals tractades per Control Play Sports, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, comunicant-ho per correu electrònic a info@controlplaysports.com, o a l’adreça de Control Play Sports que consta al principi d’aquest avís legal.

II – Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web Controlplaysports.com.

Responsabilitat sobre contingut i ús

Control Play Sports es reserva el dret de modificar els continguts de la web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés a la web, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.

Controlplaysports.com no es fa responsable de la informació o els continguts pengin els usuaris de contronplaysports.com, que restarà sota la seva pròpia responsabilitat.

Controlplaysports.com no és responsable de la informació  o els continguts que es poden obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta empresa.

Control Play Sports no s’identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

Control Play Sports no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’índole tècnica.

CONTROL PLAY SPORTS S.L. perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Dret d’exclusió

CONTROL PLAY SPORTS S.L. es reserva el dret de denegar o retirar l’accés als seus llocs web i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

Registre d’usuari i subscripcions

El registre com a usuari a través d’aquest portal serà voluntari i suposarà l’acceptació de les condicions que en cada cas s’estableixin i que l’usuari haurà d’acceptar expressament. També implicarà l’acceptació per rebre informació comercial de productes i serveis de Control Play Sports. El fet de donar-se d’alta en aquests serveis comporta l’autorització a Control Play Sports per a aquest tipus de comunicacions. L’usuari podrà revocar aquesta autorització amb una comunicació per escrit en la forma que Control Play Sports indicarà en cada cas.

Modificació de les presents condicions i durada

Control Play Sports podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades i seran degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.