Hockey, Mini-Tennis i Beisbol

Extraescolars

Descripció 

Grup d’esports que es practiquen mitjançant un implement. Els implements son una eina fonamental en el desenvolupament motriu dels alumnes de l’Etapa de Primària.

Les activitats es realitzen mitjançant el joc i les formes jugades.

Objectius

✔ Desenvolupar les habilitats motrius moitjançant l’ús dels diferents implements (stick de hockey, pales, raquetes, bat i guant de beisbol).
✔ Gaudir del moviment i del joc en el temps de lleure.
✔ Millorar la coordinació mitjançant la manipulació d’implements esportius.

Destinataris

✔ Cicle Mitjà de Primària.
✔ Cicle Superior de Primària.

Instal·lacions

✔ Espais exteriors. Mini porteries per desenvolupar activitats de hockey.

Material

✔ Sticks, pilots d’hockey, pales, raquetes, pilotes de tenis, bat i guant de beisbol, conos, piques i petos..

Perfil del monitor

✔ Monitor de titulació de Grau Mig d’activitats físico-esportives.