Menjador Escolar

ControlPlay !

Presentació

Servei de Menjador Escolar

Tenim el plaer de presentar Control Play Cuina. És la nostra proposta de gestió de menjadors escolars. El projecte creat i dirigit per mestres que es fonamenta en:

 • L’espai del menjador es un excel·lent entorn per poder donar continuïtat a l’educació dels alumnes.
 •  Vetllar per una alimentació saludable dels infants.
 • Valoració sistemàtica del funcionament del centre per detectar els aspectes a millorar i així donar resposta a les                                       necessitats que te el servei, sempre amb total transparència vers les famílies, AMPA/AFA i Escola.

Donarem resposta a les necessitats de la vostra escola, partint de les particularitats. Sempre adaptant-nos als nous temps i les noves inquietuds i necessitats. Comptem amb un equip que donarà suport extern al servei de menjador, per assegurar el compliment dels acords i el millor servei vers les famílies.

Nosaltres també som escola!

Menjadors Escolars

L’Àrea de la restauració col·lectiva

Per oferir el millor servei de menjador és imprescindible treballar amb els millors. Treballem amb especialistes en la gestió de les cuines in-situ per garantir el millor servei. En el cas de no disposar de cuina, disposem de servei de càtering transportat.

El servei inclou un assessorament complert per optimitzar al màxim els recursos:

 • Realitza la compra de totes les matèries primes i d’altres productes auxiliars necessaris per la realització del servei.
 • Elaboració del menú per part del departament de dietètica i nutrició en coordinació amb la direcció del centre i en funció de les necessitats dels usuaris. Equip de cuina i coordinador/a del servei, també participaran en l’adaptació del menú mensual als gustos particulars de la seva escola.
 • Elaboració del pla de neteja de la cuina i espais del menjador.
 • Compliment de la legislació sanitària (certificacions, controls de seguretat, prevenció de riscos, assegurances, etc…)
 • Remodelació dels espais de cuina i menjador. Treballem amb els millors proveïdors industrials de maquinària, parament i mobiliari necessari implementar millores.
 • Gestiona el personal necessari per garantir un servei de qualitat.

Menjadors Escolars

Que menjarem?

Productes frescos i de temporada

 • Cuinem sempre amb oli d’oliva.
 • Tota la carn que utilitzem (vedella, porc i pollastre) és fresca (no utilitzem carn congelada).
 • Cap preparat càrnic conté proteïna vegetal.
 • Gran varietat de peixos blancs i incorporació de peixos blaus segurs.

Km0 i Eco

El 85% de les nostres matèries primeres es treballen amb proveïdors del territori per tal de garantir i potenciar la comercialització i ingesta d’aliments frescos (amb més valor nutricional i organolèptic) i produïts a Catalunya. També es dona sortida a productes que d’una altra manera quedarien fora dels grans circuits comercials. Tot el nostre pollastre és pollastre groc català amb certificació de que ha estat criat i sacrificat a Catalunya.

Tots els nostres menús utilitzen:

 • Pasta ecològica feta a Moià
 • Arròs ecològic del Delta
 • Llegums ecològiques de la Garriga
 • Carn ecològica de Campdevànol

Confecció de menús

Sempre supervisat per una dietista col·legiada, que elaborarà els diferents menús, seguint les recomanacions de l’alimentació saludable en l’etapa escolar. També, realitzarà les formacions internes de tot l’equip.

Els nostres menús els supervisa la @silviadiets, dietista-nutricionista col·legiada especialista en alimentació infantil i experta en coaching nutricional.

Per fer un menú que s’adapti a les necessitats del menjador fem participar en el seu disseny tant cuiners, comissions de menjador i equips directius.

Tots els menús segueixen les pautes marcades a la guia de l’alimentació saludable en l’etapa escolar editada per l’agència catalana de la salut pública de Catalunya

Tècniques culinàries

Fomentem la cuina natural i artesana (cuina de casa, mediterrània i tradicional), on la qualitat dels productes i la seva excel·lència del servei son els seus principals ingredients.

Seguretat alimentària

Les instal·lacions
Realitzem un control de les instal·lacions implicades en el servei (pròpies i alienes), assegurant l’adequació de les condicions higièniques-sanitàries segons la legislació vigent.

El personal
Mitjançant el seu pla de formació de reciclatge continu dels coneixements, disposem d’un pla de formació específic per a cada lloc de treball.

Neteja i desinfecció
A través dels nostres proveïdors servim productes de neteja homologats i dissenyem plans de neteja adaptats a les instal·lacions de cuina i menjador. Per verificar la idoneïtat de la neteja de les superfícies fem controls microbiològics i informes analítics periòdics.

Controls
Realitzem labors de supervisió i auditories higièniques-sanitàries i de seguretat i salut així com dotació d’equips de protecció individual i d’emergències (farmaciola de primers auxilis). Realitzem un seguiment i control documental d’actes d’inspecció oficials, certificats de formació de manipuladors, butlletins d’anàlisis microbiològiques, registres de control de plagues, registres APPCC (control de càmeres, control de proveïdors, desinfecció…).

Menjadors Escolars

Projecte Educatiu i coordinació del servei

Control Play Cuina està format per mestres en actiu. Coneixem profundament el funcionament i estructura dels centres escolars, especialment l’Escola Pública. Serem nosaltres mateixos qui ajudarem durant el dia a dia a les tasques de coordinació dels menjadors escolars. Proposarem un ventall de possibilitats d’activitats educatives per dinamitzar les franges horàries d’abans o després de dinar (depenent de l’estructura dels torns de l’escola). Cada alumne es diferent i cada escola és única.

Partim de l’anàlisis de les necessitats del centre, per adaptar el servei a les caracterísitques específiques de l’escola. Partim del Plà Educatiu del Centre per donar continuïtat durant l’espai del menjador.

El servei inclou un assessorament complert per optimitzar al màxim els recursos:

 • Assegurar el correcte control dels usuaris al menjador, tant fixes com esporàdics.
 • Formar a el/la coordinador/a per poder donar un excel·lent servei.
 • Valoració de les tasques del monitoratge per optimitzar la seva funció.
 • Analitzar els espais que el centre posa a disposició del servei per millorar la qualitat del mateix.

Presentació

Objectius del servei de menjador

Educació alimentària

 • · Identificar els Set Grups d’aliments de la roda alimentària.
 • Conèixer les necessitats alimentàries per assegurar una nutrició correcta i equilibrada.
 • Adquirir hàbits correctes en el comportament a la taula (Higiene, utilització dels coberts, ús dels tovallons, correcta masticació, correcció de postures, demanar correctament els aliments i utensilis, conversar en un to adequat).
 • Interioritzar la postura adequada de seure a la taula correctament.
 • Tenir l’hàbit de rentar-se les mans abans i després de dinar.
 • Fomentar l’actitud responsable de la bona conducta durant l’àpat al menjador.
 • Cooperar amb els companys i monitors en les tasques i serveis del Menjador.

Durant l’any escolar desenvolupem, dins del projecte, diferents accions i/o estratègies en coordinació amb la direcció de l’escola.

Aquestes accions i/o estratègies, les realitza una dietista-nutricionista especialitzada en nutrició infantil i són principalment de caire pràctic i aprenentatge col·laboratiu.

 • Tallers d’alimentació saludable
 • Tastets
 • Xerrades

Educació del temps lliure

 • Planificar l’acció educativa durant el temps lliure del Menjador, incidint en els aspectes artístics, culturals, esportius i recreatius.
 • Desenvolupar la motricitat general mitjançant els espais i materials adequats als diferents grups d’alumnes.
 • Afavorir el desenvolupament corporal mitjançant jocs.
 • Afavorir la pràctica de la lectura i dels jocs pedagògics.
 • Realitzar tots tipus de jocs lliures, dirigits, de pista, de taula i d’oci.
 • Realitzar murals en equip per part dels alumnes per a decorar el menjador depenent de les diferents tipologies de les festes escolars.
 • Fomentar l’actitud positiva davant les activitats planificades durant el 
temps lliure.
 • Afavorir el respecte envers la comunitat educativa.

Àrees d’actuació

El treball en equip és el camí per poder donar un servei de qualitat i acompanyar a l’escola en l’educació integral dels alumnes.

 • Apostem per realitzar comissions de menjador periòdiques, on demanem la participació de l’AMPA/AFA, Direcció de centre, coordinador/a del servei i responsables de l’Empresa. Vetllarem per respectar els acords mitjançant el seguiment directe del servei.
 • A l’inici de curs, realitzem sessions formatives presencials de l’equip, per poder valorar posibles canvis de procediments i acordar les pautes i procesos d’actuació.
 • Cada mes, realitzem una reunió d’equip, on es valora el funcionament del servei, es dona la paraula a tot l’equip i es programen les activitats de lleure del mes.
 • Reunions pedagògiques amb l’Escola, amb l’objectiu de poder adaptar-nos a les particularitats de l’alumnat del centre.

Diferenciació de la tipologia d’activitats per alumnes d’Ed.Infantil i Primària.

 • Cada etapa escolar te diferents necessitats. Els nostres referents pedagògics valoren dia a dia la optimització de les accions educatives
 • Oferim els recursos (materials i d’assessoraent) adaptats a l’edat i necessitats dels alumnes/as.

Menjadors Escolars

Planificació d’activitats

Activitats Setmanals

Elaborem una planificació d’activitats setmanals (de dilluns a divendres), específica per cada centre. Tenim en compte les necessitats i motivacions dels alumnes. També, dels espais que disposem. Aportem tots els materials necessaris per portar a terme les activitats planificades.

Activitats Puntuals

Donem continuïtat a les festivitats i projectes que es porten a terme a l’Escola en l’horari lectiu. Celebrem les diferents festes escolars, tractant continguts de l’àmbit de lleure i l’alimentació.

També, portem a terme diferents projectes propis del menjador:

 • Dinem en família
 • De l’Hort al menjador
 • El mes gastronòmic
 • Canteen Project (Menjador vehiculat en llengua anglesa).
 • Dia lliure de pilota

Activitats Mensuals

Cada mes, programem les activitats a realitzar. També, establim una asamblea entre monitor i grup. En aquest espai, es podrá donar a conèixer les activitats que realitzarem durant el mes. També, es un excel·lent espai per poder escoltar als alumnes i adaptar-nos a les seves necessitats.

MENJADOR ERNEST LLUCH

MENJADOR VICENTE FERRER

MENJADOR SANT ANTONI

MENJADOR SANT MARTÍ

MENJADOR ELS PINS