Multiesport

Extraescolars

Descripció 

L’activitat extraescolar de Multiesport es una activitat extraescolar que es fonamenta en el desenvolupament motriu i cognitiu dels mes menuts. Jocs i formes jugades, destreses amb pilota i iniciació a la percepció espaial. Diferents pilotes, totes elles adaptades a les necessitats dels alumnes, per afavorir el seu desenvolupament motor i assegurant la diversió.

Els grups de l’Etapa d’Educació Infantil, també realitzaran jocs cooperatius, d’activació sensorial i joc simbòlic.

La iniciació esportiva (activitat física de base) és una pràctica educativa afavoridora del desenvolupament global de l’infant, tant a nivell psíquic com motor. Cal destacar que les capacitats mentals, s’assoleixen a través del coneixement i el control de la pròpia ac- tivitat corporal, el que s’anomena: construc- ció de l’esquema corporal.

El cos, el moviment i l’acció són els ele- ments bàsics del nostre coneixement i com- prensió del món, i és a partir de l’activitat física de base on el pensament es construeix amb l’expressió del moviment i l’acció.

Amb la Iniciació Esportiva es treballarà el desenvolupament de les capacitats de l’infant en la seva globalitat, cognitives, afectives, socials, personals…

 

Objectius

✔ Descobrir i experimentar les possibilitats expressives del propi cos.
✔ Descobrir i experimentar les possibilitats expressives del propi cos.
✔ Adquirir noves habilitats motrius.
✔ Fomentar el joc simbòlic.
✔ Desenvolupar les habilitats físiques bàsiques mitjançant el joc.
✔ Millorar la coordinació dels diferents segments corporals.
✔ Identificar les parts del cos.

Destinataris

✔ Educació Primària.
✔ Cicli infantil d’Eduació Primària.

Instal·lacions

✔ Gimnàs o espai interior ampli. Pista exterior.

Material

✔ Pilotes de diferents textures, aros, piques, cons, màrfegues, bancs…

Perfil del monitor

✔ Monitor amb titulació de Grau Mig d’activitats físico-esportives, i amb experiència amb alumnes de l’etapa d’Educació Infantil.