Presentació

Tenim el plaer de presentar Control Play Cuina. És la nostra proposta de gestió de menjadors escolars. El projecte es fonamenta en:

 • L’espai del menjador es un excel·lent entorn per poder donar continuïtat a l’educació dels alumnes.
 • Vetllar per una alimentació saludable dels nens i nenes.
 • Analitzar l’actual funcionament del centre per detectar els aspectes a millorar. Donar resposta a les necessitats que te el servei.
 • Optimitzar les funcions de cuina i la coordinació general del servei.

Captura de pantalla 2015-10-19 a las 14.08.51

Som una empresa que donarà resposta a les necessitats de la vostra escola, partint en consciència de l’adaptació als nous temps i les noves inquietuds i necessitats.

Nosaltres també som escola!

Per a més informació, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres!

Equip de Menjadors Escolars
Equip de Menjadors Escolars

Característiques del servei de menjador

Per oferir el millor servei de menjador és imprescindible treballar amb els millors. No tenim cap mena de dubte que Roca Gonzalez és la millor opció per assegurar un servei integral de qualitat.

ROCA GONZALEZ, es dedica, des de fa més de trenta anys, a oferir serveis de restauració col·lectiva arreu de Catalunya.

Es fonamenten en la cuina natural i artesana (cuina de casa, mediterrània i tradicional), on la qualitat dels productes i la seva excel·lència del servei son els seus principals ingredients.

Els servei inclou també l’estudi, la planificació i la gestió de les solucions a mesura per la teva escola. Controlant d’aprop tots els paràmetres d’higiene i seguretat.

 

Captura de pantalla 2014-11-30 a la(s) 21.47.28

ROCA GONZALEZ, es l’encarregat d’administrar la cuina. El servei inclou un assessorament complert per optimitzar al màxim els recursos:

 • Gestiona el personal necessari per garantitzar un servei de qualitat.
 • Realitza la compra de totes les matèries primes i d’altres productes auxiliars necessaris per la realització del servei.
 • Elaboració del menú per part del departament de dietètica i nutrició de Roca Gonzalez S.L. en coordinació amb la direcció del centre i en funció de les necessitats dels usuaris.
 • Neteja dels utensilis de cuina i menjador.
 • Cumpliment de la legislació sanitària (certificacions, controls de seguretat, prevenció de riscos, assegurances, etc…)

 

 

CONTROL PLAY SPORTS, es l’encarregat d’analitzar l’estructura del centre per adaptar el servei a les caracterísitques específiques de l’escola. El nostre model de gestió és fonamenta en el model educatiu de l’escola per poder integrar el servei en el model d’escola. Partim del Plà Educatiu del Centre per donar continuïtat durant l’espai del menjador. El servei inclou un assessorament complert per optimitzar al màxim els recursos:

 

Per a més informació, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres!

Captura de pantalla 2015-10-19 a las 14.09.27

 

 • Gestiona el personal necessari per garantitzar un servei de qualitat.
 • Assegurar el control dels usuaris al menjador, tant fixes com esporàdics.
 • Formar a el/la coordinador/a per poder donar un excel·lent servei.
 • Valoració de les tasques del monitoratge per optimitzar la seva funció.
 • Analitzar els espais que el centre posa a disposició del servei per millorar la qualitat del mateix.

Cuina tradicional i mediterrània

COMEDORES ESCOLARES

COMEDORES ESCOLARES

Amb els nostres serveis escolars ofereim plats tradicionals adaptats als gustos dels alumnes de la vostra escola, buscant l’equilibri nutricional i culinari en el disseny dels menús. Fem èmfasi les característiques de la dieta mediterrània reconeguda per la FAO com la més saludable i, caracteritzada per una aportació equilibrada i variada d’una sèrie d’aliments bàsics com ara: cereals, fruites, verdures, llegums, carn, peix, espècies, productes làctics i ous entre d’altres.

Sana i programada

La nostra gastronomia és una cuina sana i programada. Des del Departament de Dietètica i Nutrició, programem
l’àmplia gamma de menús que oferim, el disseny dels quals es té en compte les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Premisses de planificació dels menús

L’estructura i la planificació dels menús han de facilitar una ingesta saludable mitjançant una oferta equilibrada i variada en el seu conjunt al
 mateix temps que plaent per al comensal.

Necessitats alimentàries especials

Som conscients de la importància que tenen les dietes especials en la salut dels nens i nenes en edat escolar. Per això, des del nostre departament de nutrició fem menús adaptats, substituint aliments no
aptes per uns altres de similar valor nutritiu per evitar manques nutricionals.
 Posem a la disposició del centre escolar tantes dietes terapèutiques especials com siguin necessàries, per tal d’atendre 
aquells usuaris que per prescripció facultativa hagin de seguir alguna pauta en la seva ingesta diària. A més, assegurem que el personal que realitza aquests menús rep la formació necessària per a la seva correcta elaboració; és a dir, coneix els aliments d’alt
risc, els ingredients que s’han d’evitar i els que indueixen a error, així com la correcta manipulació d’utensilis de cuina per evitar
contaminacions creuades dins de l’àrea d’elaboració.

MENJADORS ESCOLARS

 

Per a més informació, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres!

Qualitat i servei

A Control Play Cuina pensem en l’alimentació des de l’excel·lència de qualitat i seguretat alimentària que són els pilars bàsics del nostre servei de menjadors escolars. La qualitat dels aliments, les seves propietats nutricionals, la conservació, el transport i presentació dels plats, està assegurada per mitjà dels controls de qualitat que introduïm com a part de la nostra filosofia de treball. La prevenció dels riscos i la implantació de les mesures encaminades a reduir-los al màxim és el concepte en el qual es basa el sistema APPCC (anàlisis de perills i punts de control crítics). Treballem amb aquest sistema de control de qualitat adaptat a l’administració de la vostra escola, fet que li permet assegurar la qualitat i seguretat dels seus productes.

Menjadors escolars

Les fases de control d’aquest sistema abasten:

Les instal·lacions

Realitzem un control de les instal·lacions implicades en el servei (pròpies i alienes), assegurant l’adequació de les condicions higièniques-sanitàries segons la legislació vigent.

El personal

Mitjançant el seu pla de formació de reciclatge continu dels coneixements,  disposem d’un pla de formació específic per a cada lloc de treball.

Els proveïdors i les matèries primeres

Efectuem una cuidada selecció de les matèries primeres i auxiliars amb les majors exigències i garanties oficials en l’homologació de proveïdors a través del nostre departament de compres.

Neteja i desinfecció

A través dels nostres proveïdors servim productes de neteja homologats i dissenyem plans de neteja adaptats a les instal·lacions de cuina i menjador. Per verificar la idoneïtat de la neteja de les superfícies fem controls microbiològics i informes analítics periòdics.

Controls

Realitzem labors de supervisió i auditories higièniques-sanitàries i de seguretat i salut així com dotació d’equips de protecció individual i d’emergències (farmaciola de primers auxilis).

Control documental del centre de treball

Realitzem un seguiment i control documental d’actes d’inspecció oficials, certificats de formació de manipuladors, butlletins d’anàlisis microbiològiques, registres de control de plagues, registres APPCC (control de càmeres, control de proveïdors, desinfecció…).

 

Per a més informació, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres!

Projecte Educatiu

MENJADORS ESCOLARS

Control Play Cuina és el projecte educatiu de menjadors escolars de Control Play Sports.

Som especialistes en desenvolupar propostes d’activitats per donar continuïtat durant les franges d’horari no lectiu del projecte educatiu de la teva escola. Cada alumne es diferent i cada escola és única. Per això creiem que el treball en equip és el camí per poder donar un servei de qualitat i acompanyar a l’escola en l’educació integral dels alumnes.

Control Play Cuina està format per mestres en actiu. Coneixem profundament el funcionament i estructura dels centres escolars, especialment l’Escola Pública. Serem nosaltres mateixos qui ajudarem durant el dia a dia a les tasques de coordinació dels menjadors escolars. Proposarem un ventall de possibilitats d’activitats educatives per dinamitzar les franges horàries d’abans o després de dinar (depenent de l’estructura dels torns de l’escola).

Objectius del servei

Educació alimentària

 1. Identificar els Set Grups d’aliments de la roda alimentària.
 2. Conèixer les necessitats alimentàries per assegurar una nutrició correcta i equilibrada.
 3. Adquirir hàbits correctes en el comportament a la taula (Higiene, utilització dels coberts, ús dels tovallons, correcta masticació, correcció de postures, demanar correctament els aliments i utensilis, conversar en un to adequat).
 4. Interioritzar la postura adequada de seure a la taula correctament.
 5. Tenir l’hàbit de rentar-se les mans abans i després de dinar.
 6. Fomentar l’actitud responsable de la bona conducta durant l’àpat al menjador.
 7. Cooperar amb els companys i monitors en les tasques i serveis del Menjador.

Menjadors Escolars

Educació del temps lliure

 1. Planificar l’acció educativa durant el temps lliure del Menjador, incidint en els aspectes artístics, culturals, esportius i recreatius.
 2. Desenvolupar la motricitat general mitjançant els espais i materials adequats als diferents grups d’alumnes.
 3. Afavorir el desenvolupament corporal mitjançant jocs.
 4. Afavorir la pràctica de la lectura i dels jocs pedagògics.
 5. Realitzar tots tipus de jocs lliures, dirigits, de pista, de taula i d’oci.
 6. Realitzar murals en equip per part dels alumnes per a decorar el menjador depenent de les diferents tipologies de les festes escolars.
 7. Fomentar l’actitud positiva davant les activitats planificades durant el 
temps lliure.
 8. Afavorir el respecte envers la comunitat educativa.

Per a més informació, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres!