Taekwondo / Judo

DESCRIPCIÓ:

La formació en les arts marcials és una escola de vida, una manera d’afrontar els reptes diaris. És per això que quan s’educa a una persona en aquestes arts, no només estem parlant de tècnica sinó que també es pretén transmetre aquest missatge, preparar el nen/a per a uns valors força oblidats en l’actualitat com són el respecte, la tolerància, la humili-tat i la disciplina.

Durant aquesta activitat extraescolar, el treball de 
la concentració és fonamental. El monitor (Sensei) complementa tot el treball que realitzen els alumnes amb actituds de respecte cap els companys, el grup i en general les persones.

Proposem dues Arts Marcials: La iniciació al Taekwondo i la iniciació al Judo.

Taekwondo Extraescolar

DESTINATARIS:

 • Educació Infantil.
 • Educació Primària.

OBJECTIUS:

 • Exercita la concentració i la disciplina, creant hàbits que ajudaran als alumnes en els seus reptes personals i aprenentatges.
 • Generar respecte, fent que els alumnes siguin més comprensius.
 • Tenir confiança i seguretat en un mateix, farà que els alumnes estiguin segurs de les seves possibilitats.
 • Millora de la forma física general. Sobretot estimularem les qualitats bàsiques com ara la força i la flexibilitat. També la millora de la coordinació, els reflexes i el control postural.

INSTAL·LACIONS:

Gimnàs i màrfegues convencionals d’ús general d’educació física.

MATERIAL:

La iniciació es pot realitzar sense la utilització de vestimenta específica. També es pot proposar la utilització de la mateixa.

PERFIL DEL MONITOR:

Monitor iniciador del Taekwondo o del Judo.

Hip-Hop / Danses Modernes

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

DESCRIPCIÓ HIP-HOP:

El Hip-Hop es una activitat de dansa que te una gran acceptació en tot tipus d’alumnes que els agradi les danses modernes. Trobem les arrels de la dansa jazz en les danses africanes primitives, gràcies a la interacció dels descendents africans obligats a emigrar a Nord-Amèrica. En la seva evolució, veiem avui en dia corrents com ara el Hip-Hop (balls al carrer), Funky, etc. La base de l’activitat serà la de crear i treballar diferents coreografies al ritme d’aquest tipus de música.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

DESTINATARIS:

 • Educació Primària.

OBJECTIUS:

 • Gaudir del moviment mitjançant les diferents danses modernes.
 • Millorar la coordinació general del nostre cos, mitjançant el ritme.
 • Elaborar diferents coreografies, adaptades a la edat dels inscrits.

INSTAL·LACIONS:

Gimnàs o sala interior polivalent gran. Equip de música.

MATERIAL:

Material molt bàsic d’educació física, per realitzar els escalfaments i la tornada a la calma.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

PERFIL DEL MONITOR:

Monitora amb domini de les diferents danses i amb capacitat per realitzar coreografies.

IMATGES

 

DESCRIPCIÓ BALLEM AMB RITME:

Iniciació a les danses, pensada per als mes menuts de l’escola. Ens endinsarem en el món del ritme, mitjançant les danses més alegres i divertides. Danses populars i les últimes novetats del món musical, serviran per desenvolupar el sentit del ritme i la coordinació.

DESTINATARIS:ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

 • Educació Infantil

Circ i Malabars

DESCRIPCIÓ:

Activitat pensada per desenvolupar tant les habilitats de domini del cos i la interacció amb objectes. També es fomenta l’expressió corporal mitjançant les activitats pròpies del circ. El món del circ és un eix de continguts molt motivador.

DESTINATARIS:

 •  Educació Primària.

OBJECTIUS:

 • Experimentar amb les habilitats acrobàtiques amb el nostre cos.
 • Iniciar als alumnes en la manipulació de diferents malabars.
 • Desenvolupar les habilitats d’expressió corporal pròpies del Circ.

INSTAL·LACIONS:

 • Espai interior ampli, tipus gimnàs.

MATERIAL:

 • Malabars tipus Diàbolo, pilotes, plats xinesos, mocadors,…

PERFIL DEL MONITOR:

 • Monitor amb titulació de Grau Mig d’activitats fisico-esportives.

Multiesport

DESCRIPCIÓ:

L’activitat extraescolar de Multiesport es una activitat extraescolar que es fonamenta en el desenvolupament motriu i cognitiu dels mes menuts. Jocs i formes jugades, destreses amb pilota i iniciació a la percepció espaial. Diferents pilotes, totes elles adaptades a les necessitats dels alumnes, per afavorir el seu desenvolupament motor i assegurant la diversió.

Els grups de l’Etapa d’Educació Infantil, també realitzaran jocs cooperatius, d’activació sensorial i joc simbòlic.

Multiesport

La iniciació esportiva (activitat física de base) és una pràctica educativa afavoridora del desenvolupament global de l’infant, tant a nivell psíquic com motor. Cal destacar que les capacitats mentals, s’assoleixen a través del coneixement i el control de la pròpia ac- tivitat corporal, el que s’anomena: construc- ció de l’esquema corporal.

El cos, el moviment i l’acció són els ele- ments bàsics del nostre coneixement i com- prensió del món, i és a partir de l’activitat física de base on el pensament es construeix amb l’expressió del moviment i l’acció.

Amb la Iniciació Esportiva es treballarà el desenvolupament de les capacitats de l’infant en la seva globalitat, cognitives, afectives, socials, personals…

Alguns del objectius que plantejarem seran: 1. Descobrir i experimentar les possibilitats

expressives del propi cos.
2. Adquirir noves habilitats motrius. 3. Fomentar el joc simbòlic…

DESTINATARIS:

 • Educació Infantil.
 • Cicle Inicial d’Educació Primària.

OBJECTIUS:

 • Desenvolupar les habilitats físiques bàsiques mitjançant el joc.
 • Millorar la coordinació dels diferents segments corporals.
 • Identificar les parts del cos.

INSTAL·LACIONS:

 • Gimnàs o espai interior ampli. Pista exterior.

MATERIAL:

 • Pilotes de diferents textures, aros, piques, cons, màrfegues, bancs,…

PERFIL DEL MONITOR:

 • Monitor amb titulació de Grau Mig d’activitats fisico-esportives, i amb experiència amb alumnes de l’etapa d’Educació Infantil.

Hockey, Mini-Tennis i Beisbol

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

DESCRIPCIÓ:

Grup d’esports que es practiquen mitjançant un implement. Els implements son una eina fonamental en el desenvolupament motriu dels alumnes de l’Etapa de Primària.

Les activitats es realitzen mitjançant el joc i les formes jugades.ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

DESTINATARIS:

 • Cicle Mità i Cicle Superior de Primària.

OBJECTIUS:

 • Desenvolupar les habilitats motrius mitjançant l’ús dels diferents implements (stick de hockey, pales, raquetes, bat i guant de beisbol).
 • Gaudir del moviment i del joc en el temps de lleure.
 • Millorar la coordinació mitjançant la manipulació d’implements esportius.

INSTAL·LACIONS:

 • Espais exteriors. Mini porteries per desenvolupar activitats de hockey.ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

MATERIAL:

 • Sticks, pilotes de hockey, pales, raquetes, pilotes de tenis, bat i guant de beisbol, conos, piques i petos.

PERFIL DEL MONITOR:

 • Monitor amb titulació de Grau Mig d’activitats fisico-esportives.

Bàsquet, Handbol i Voley

DESCRIPCIÓ:

Activitat extraescolar d’iniciació esportiva en el que es treballen disciplines que requereixen coordinació ull-mà. Cada trimestre es treballaria un esport, tant a nivell tècnic com tàctic.

Basquet Extraescolar

Hi ha la possibilitat de fer una sola disciplina per curs, depenent de les necessitats de l’escola

DESTINATARIS:

 • Educació Primària

OBJECTIUS:

 • Iniciar als alumnes en les habilitats tècniques del Basquet, Handbol i Voley.
 • Desenvolupar les percepcions espaials pròpies d’aquests esports.
 • Col·laborar amb els companys per assolir un objectiu comú.

INSTAL·LACIONS:

 • Pista exterior. Cistelles, porteries i xarxa de voley.

MATERIAL:

 • Pilotes de Bàsquet, de Handbol, de Voley, cons, piques, petos.

PERFIL DEL MONITOR:

Monitor amb la titulació mínima d’un dels esports, amb experiència en la formació esportiva amb alumnes de l’etapa de Primària.

Patins a l’Escola

DESCRIPCIÓ:

Presentem aquesta extraescolar com l’aplicació dels desplaçaments amb lliscament a l’escola. El patinatge en línia té una gran acceptació per tot tipus d’alumnes. Les activitats estan pensades per les diferents etapes d’aprenentatge. En aquesta activitat proposarem una diversitat de moviments, circuits, jocs, balls, etc. Per afavorir l’aprenentatge i perfecciona- ment del patinatge urbà. Aquesta activitat implica que els participants disposin d’uns patins en línia i les proteccions pertinents. També hi ha la possibilitat d’introduir el treball amb “Skate”.

Patins a l'Escola

DESTINATARIS:

 • Educació Infantil.
 • Educació Primària.

OBJECTIUS:

 • Lliscar de forma autònoma i segura amb patins en línia.
 • Conèixer i desenvolupar les habilitats pròpies del patinatge en línia, com ara la remada, el gir, el salt, la frenada,…
 • Realitzar diferents formes jugades mitjançant el patinatge.

INSTAL·LACIONS:

 • Espais externs pavimentats

MATERIAL:

 • Material individual (dels alumnes): Patins i proteccions.
 • Cons, piques, cordes, pilotes i petos.

PERFIL DEL MONITOR:

 • Monitor amb titulació de Grau Mig d’Activitats Fisico-Esportives, i amb experiència en les habilitats del patinatge.

Futbol Sala

ACTIVITAT: ESCOLA DE FUTBOL SALA “JORDI TORRAS”.

DESCRIPCIÓ:

Jordi Torras, capità del F.C.Barcelona Alusport i de la Selecció Espanyola de Futbol Sala, presenta la seva Escola de formació de Futbol Sala. El Futbol Sala es un apassionant esport col·lectiu, ideal per desenvolupar la coordinació dels alumnes. Jordi Torras coordina tot el procés formatiu.

Aquesta activitat la portem a terme amb dos formats. El primer és una orientació formativa sense competició regular. L’activitat es realitza un cop per setmana, i es realitzen una trobada per trimestre, per compartir aquest esport amb d’altres escoles.

La segona orientació es competitiva. Els alumnes poden realitzar l’activitat dos dies per setmana, i participar a competicions locals o dins del marc competitiu del Consell Comarcal. Dependrà de cada Consell Comarcal els horaris dels partits.

DESTINATARIS:

 • P5
 • Educació Primària

OBJECTIUS:

 • Iniciar als alumnes en la tècnica i la tàctica bàsica del Futbol Sala.
 • Conèixer les normes d’aquest esport.
 • Participar en trobades competitives puntuals.
 • Competir en lligues del vostre Consell Comarcal.

INSTAL·LACIONS:

Per poder realitzar l’activitat cal una pista de futbol sala.

MATERIAL:

 • Pilotes (una per cada alumne/a)
 • Petos, aros, cons i piques.

PERFIL DEL MONITOR:

Monitor amb la titulació mínima de Monitor de Futbol Sala, amb experiència en el Futbol Sala i la seva docència.