fbpx

Concurs del Menjador Escolar

Amb la primavera arriba el color al Menjador escolar de les Escoles Ernest Lluch i Escola Abrera!

Els alumnes guanyadors ja han acabat de fer el rètol i podem dir que els hi ha quedat fantàstic! Val a dir que han rebut l’ajuda de la resta de companys, monitores i monitors.

També felicitem als alumnes d’Educació Infantil, per la decoració de la part inferior del rètol.

A Control Play Cuina donem molta importancia a la integració del projecte educatiu de l’escola a l’espai del menjador. Sense oblidar-se de l’acte de menjar! A més de ser un procés nutritiu, té connotacions importants de convivència —proporció de plaer, relacions afectives, identi cació social i religiosa, etc.— que a la llarga con guren el comportament alimentari i que poden repercutir en l’estat de salut de l’individu. Les diferents maneres de menjar de cada país estan de nides, entre altres factors, pel territori, per les seves tradicions, la història i l’economia. El menjar és, sens dubte, un element d’identi cació cultural; per tant, és important mantenir i potenciar els hàbits alimentaris propis de l’àrea mediterrània, adaptats als canvis sociològics i culturals que es van produint.

Bon apetit i benvinguts al Menjador El Bon Humor!

Deixa un comentari