CAMPUS JORDI TORRAS BERGA 2016

Datos personales

Nombre*

Apellidos*

Fecha de nacimiento (AÑO-MES-DIA)*

DNI*

Dirección*

Población*

Código postal*

Talla*

Teléfono de la madre

Teléfono del padre

Teléfono fijo

Correo*

En que club o escuela juega ahora?

Fútbol o fútbol sala*

Posición

Quién autoriza

Nombre*

Apellidos*

DNI*

Ha participado años anteriores?

Datos adicionales

Toma alguna medicación?

Alergia a algún alimento?

Comentario medicación / alimento:

INTERN (Pernoctar) EXTERN (No Pernoctar):

INTERNO pensión completa
EXTERNO con comida

 
Autorizo els organitzadors del Campus Jordi Torras Berga 2016 a que al meu fill/a participi en les activistas i sordides proposades pel Campus Jordi Torras Berga 2016, coneix tota la normativa de funcionament, estant d´acord amb ella. També certifica que totes les dades aquí especificades són correctes i fa extensiva aquesta autorització al trasllat del nen/a, en cas d´emergència, a un centre mèdic, i a les decisions mèdiques que siguin necessàries adoptar, sota direcció facultativa.

 
Autoritzo els organitzadors del Campus Jordi Torras Berga 2016 a la gravació durant la meva participació mitjançant fotografies o vídeos cedint tots els drets relatius a la explotació comercial i publicitària sense cap dret a rebre cap compensació econòmica.

D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat, per fer el tractament informàtic, i en una base de dades generals. Així mateix, s'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent.
D'acord amb el dret a la pròpia imatge reconeguda en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5 / 1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

 

Deixa un comentari