Patins a l’Escola

Noños patinando

DESCRIPCIÓ


La formació en les arts marcials és una escola de vida, una manera d’afrontar els reptes diaris. És per això que quan s’educa a una persona en aquestes arts, no només estem parlant de tècnica sinó que també es pretén transmetre aquest missatge, preparar el nen/a per a uns valors força oblidats en l’actualitat com són el respecte, la tolerància, la humili-tat i la disciplina. Durant aquesta activitat extraescolar, el treball de la concentració és fonamental. El monitor (Sensei) complementa tot el treball que realitzen els alumnes amb actituds de respecte cap els companys, el grup i en general les persones.Proposem dues Arts Marcials: La iniciació al Taekwondo i la iniciació al Judo.

DESTINATARIS


  • Educació Infantil.
  • Educació Primària.

OBJECTIUS

  • Lliscar de forma autònoma i segura amb patins en línia.
  • Conèixer i desenvolupar les habilitats pròpies del patinatge en línia, com ara la remada, el gir, el salt, la frenada...
  • Realitzar diferents formes jugades mitjançant el patinatge.

INSTAL·LACIONS


  • Espais externs pavimentats.

MATERIAL

  • Material individual (dels alumnes): patins i proteccions.
  • Cons, piques, cordes, pilotes i petos.

PERFIL DEL MONITOR

  • Monitor amb titulació de Grau Mig d'Activitats Físico-Esportives, i amb experiència en les habilitats del patinatge.